برای تماس با هفت هفت آی و پشتیبانی

  • شکایت
  • انتقاد
  • پیگیری کالا و سفارش
  • پشتیبانی فروشندگان
  • تماس با بخش مالی

میتوانید از طریق شماره های زیر عمل کنید

۰۹۹۹۹۹۶۹۰۵۵

شماره پیامکی:

۱۰۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۵

پست الکترونیک:

info@77i.ir

برای ارسال به ما می توانید از طریق آدرس زیر اقدام نمایید:

شیراز- بلوار عدالت جنوبی

کدپستی : ۷۱۶۷۶۳۳۳۶۸