رسانه

شب قدر با فروشگاه هفت هفت آی

به قداست زیباترین واژه ها که از آسمان می بارند
آرزو می کنیم در این شبهای مبارک زیباترینها را از دستان خدا هدیه بگیرید
التماس دعا

دیدگاهتان را بنویسید