اخبار

شماره پیامک اختصاصی فروشگاه

شماره اختصاصی فروشگاه هفت هفت آی شماره زیر می باشد

لذا میتوانید درخواست های خود را نیز به این شماره پیامک کنید

و پیامک های ارسالی هفت هفت آی به شما از این شماره می باشد

خواهشمند است جهت خدمات رسانی بهتر دریافت پیامک های تبلیغاتی خود را مسدود نفرمایید

۱۰۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۵

+۹۸۱۰۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۵

دیدگاهی در مورد “شماره پیامک اختصاصی فروشگاه

  1. بازتاب: cheap viagra in europe

دیدگاهتان را بنویسید