X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سامانه بازاریابی فایل تک روم

تحقیق الودگی خاک


لینک دانلود خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش اماده پرینت )

تعداد : 2 صفحه


 قسمتی متن : 

 

الودگی خاک

 

خاک اساس هستی ، تولید انبار مواد خام نقش بسیار مهمی زندگی انسان ایفا کند . نقش عمومی خاک نسبت هوا اب اهمیت بیشتری برخوردار است.حفاظت خاک عنوان یک وظیفه سیاست محیطی مانند اب و  هوا واجب ضروری باشد . انسان هرچه بیشتر سعی کند هوا واب تمیز کند همان نسبت نتیجه اقدام پاک کننده خود ، خاک الوده تر کند بار الودگی خاک اضافه شود .(مثال:گرد فیلتر هوا ، فاضلاب شهری غیره ) هرگونه تغییر وی‍ژگی اجزای تشکیل دهنده خاک طوری استفاده ناممکن گردد الودگی خاک نامیده شود .خاک منبع درامد تولید اساس جمیع تمدن مادی حفظ خاک همانند حفظ اب هوا ضروری باشد . انجایی خاک روز روز قبرستان مواد زیانبخش دریافت کننده مواد زیان اور تبدیل شده بیشتر اب هوا بار الودگی خاک افزوده شود توان خود پالائی خاک علت کم بودن مبادله کمتر توان خود پالائی هوا واب طرفی طور روز افزون اثر ایجاد ساختمان راه وتاسیسات شهری صنعتی مقدار زیادی خاک گردش طبیعی و  حوزه زراعتی خارج گردد تبدیل خاک مرده شود .

در زیر مختصری انواع مواد الوده کننده خاک  طرق مختلف الودگی خاک اشاره شود .

الف-الودگی طریق صنعت

 

1-  دود کارخانه سوخت موتور ابتدا صورت گاز دود هوا رود توسط باران برف اثر قوه ثقل سقوط کند وارد خاک شود الوده کند . مانند ترکیبات سربی – ترکیبات گوگردی

2- الودگی خاک طریق فاضلاب مواد زائد صنعتی کارخانه خارج نحوی وارد زمین شود مانند کارخانه ترکیبات سربی مسی سرو کار دارند ویا فاضلاب پالایشگاه ها  تصفیه نفت حاصل شود .و همچنین فاضلاب یی کارخانه سازنده مواد پلاستیکی مواد غذایی خارج گردد

 

ب- الودگی خاک طریق زباله فاضلاب شهری :

زباله بیمارستانی علت کار تخصصی بیمارستان انجام پذیرد الودگی متعددی قبیل الودگی بیولو‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژیک – الودگی رادیو اکتیو همانند یک بمب میکروبی متحرک سلامتی خاک انسان موجودات زنده تهدید کند.

زباله اشغال فاضلاب شهری تاثیر بسزایی الودگی خاک دارند بطری قوطی کنسرو لاستیک مستعمل لاشه اتومبیل -  فضولات خانگی ... باعث الودگی خاک شود . فاضلاب شهری مواد سمی دارند هر نقطه جریان یابد خاک الوده کنند .

 

ج- الودگی طریق مواد استعمال کشاورزی : 

مصرف رویه نامناسب کود شیمیایی استعمال حشره  کش سموم دفع افات(دواها) غیره  بسیاری موارد سلامت خاک خطر اندازند مواد زمین باقی ماند خاک محیط الوده کند خواص فیزیکی شیمیایی خاک خورد .

الودگی طریق سموم دفع افات امراض گیاهی علف کش : سموم دفع افات امراض گیاهی همچنین علف کش مواد شیمیایی بین بردن افات امراض نابود کردن علف هرز کار رود بسیاری سموم پس گیاه پاشیده وارد خاک گردیده حالت سمی خود بلافاصله دست نمی دهد بلکه مدتها اثر مسوم کننده دارد رو اغلب بازمانده انها خاک موجب الودگی خاک گردد.

برای حفاظت خاک رای جلوگیری الودگی خاک چه باید کرد ؟

 

1- درمورد استعمال کود تقویت خاک :

برای تقویت خاک افزایش محصول حد ممکن کود حیوانی استفاده شود . کود حیوانی خواص فیزیکی شیمیایی خاک بهبود بخشد .

2- مصرف سموم دفع افات امراض گیاهی

 حتی المقدور سمومی کار ببریم درجه پایداری انها گیاه خاک کم است. جلوگیری الودگی خاک بعضی شرایط جای مصرف سموم نباتی توان حشرات طریق مبارزه بیولوژیکی دفع کرد.

(مثال : جای اغشته کردن گندم سموم بین بردن موش بعضی دیگر جانوران حشرات مزارع جنگل توان وجود گربه، جغد، قرقی مارهای غیر سمی مبارزه پشه نوعی افت ساقه برنج از  قورباغه استفاده کرد.ویا استفاده کفش دوز مبارزه انگلهای کوچک درختان میوه مبارزه حشرات شیوه عقیم ساختن حشرات نر بکار گرفته شود.)

3- مصرف علف کشها بین بردن علف هرز

علفهای هرز بدون استفاده مواد شیمیایی (علف کشها ) توان بین برد. مانند استفاده بیل ، ماشینهای وجین زنی امثال اینها اگر امکان دسترسی کارگر نیست مجبور هستیم علف کشها استفاده کنیم باید انواعی کا ببریم انها بقایای کمتری زمین باقی اثر انها هرچه سریعتر بین رود خلاصه خاک کمتر الوده کند.

4- فاضلاب زباله سایر ضایعات شهری صنعتی زباله بیمارستانی

 با استفاده روشهای جدیدتر بهداشتی توان الودگی خاک جلوگیری کرد تبدیل زباله فاضلابها کمپوست دیگر مواد استفاده کشاورزی میزان قابل توجهی الودگی خاک جلوگیری کرد. بازیافت زباله بیمارستانی بسیار خطر ناک باید ممنوع شود . یک روش ناسب عملی دفع میکروب زدایی زباله استفاده شود. طوری شکل زبال بیمارستانی باید تغییر داد قابل شناسایی نباشد امکان بازیافت انها وجود نداشته باشد.

5- تصویب قوانین مقررات حفظ خاک

دولت تواند تدوین دستور العمل حفظ خاک خارج شدن بهره برداری کشاورزان محدود شدن بهره برداری زمین کنترل بهره برداری موثر زمین جلوگیری الودگی روشهای عملی کارشنسی اقدام کند.

وی‍ژگی اجزای تشکیل دهنده خاک طوری استفاده ناممکن گردد الودگی خاک نامیده شود .خاک منبع درامد تولید اساس جمیع تمدن مادی حفظ خاک همانند حفظ اب هوا ضروری باشد . انجایی خاک روز روز قبرستان مواد زیانبخش دریافت کننده مواد زیان اور تبدیل شده بیشتر اب هوا بار الودگی خاک افزوده شود توان خود پالائی خاک علت کم بودن مبادله کمتر توان خود پالائی هوا واب طرفی طور روز افزون اثر ایجاد ساختمان راه وتاسیسات شهری صنعتی مقدار زیادی خاک گردش طبیعی و  حوزه زراعتی خارج گردد تبدیل خاک مرده شود .


<< 1 2 3 4 5 ... 20 >>