X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سامانه بازاریابی فایل تک روم

معرفی رشته مهندسی صنایع


لینک دریافت فایل خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 8

 

مهندسی صنایع

مهندسی، شامل کاربرد روشهای تجزیه تحلیل اصول فیزیکی تبدیل موادخام سایر منابع فرمی که رضایت احتیاجات ادمی تامین کند، میباشد.با پیشرفت علم تکنولوژی تعامل دو هم، تخصصها گرایشهای مختلف مهندسی بوجود امدهاند. ارتباط مهندسی صنایع رشته نسبتا جدید که ضمن برخورداری مفهوم کلی مهندسی، حوزههای کاری فراتری مقایسه سایر رشتهها مورد توجه قرار میدهد. نوشته حاضر سعی دارد مطالبی جهت اشنایی مهندسی صنایع قالب سر فصلهای ذیل ارائه نماید.مهندسی صنایع چیست؟تاریخچه مهندسی صنایع.اهمیت مهندسی صنایع.اصول فکری دیدگاهها مهندسی صنایع.زمینههای فعالیت مهندسی صنایع.* مهندسی صنایع چیست؟مهندسی صنایع عبارت کاربرد اصول تکنیکهایی منظور بهبود، طراحی نصب سیستمهایی شامل انسان، مواد، اطلاعات، انرژی تجهیزات فراهم اوردن امکان تولید کالاها ارائه خدمات بشکل کارا مطلوب میباشد.برای بررسی، ارزیابی کاربرد سیستمها، دانش مهارتهای علوم ریاضی، علوم فیزیکی علوم اجتماعی فنون تکنیکهای طراحی مهندسی مورد نیاز است. فعالیتهای مهندسی صنایع همانند پلی که ارتباط بین اهداف مدیریت عملکرد عملیاتی سازمان ایجاد مینماید.مهندسان صنایع بیشتر درگیر افزایش بهرهوری مدیریت منابع انسانی، روشها تکنولوژی هستند حال انکه سایر رشتههای مهندسی بیشتر درگیر ماهیت فنی فرایندها فراوردهها میباشند. واقع مهندسی صنایع تنها رشته مهندسی که عامل انسان یکی مولفههای اصلی سیستمهای مورد مطالعه تشکیل میدهد. نتیجه مهندسان صنایع تیمهای میان رشتهای امور برنامهریزی، نصب کنترل بهبود فعالیتهای موسسات خدمت گرفته میشوند. فعالیتها ممکن فعالیتهای تولید، نواوری محصولات، ارائه خدمات، حمل نقل جریان اطلاعات سازمانی شامل شود. توجه مطالب فوق، مهندسان صنایع بستر لازم تعامل تخصصهای مختلف کار گروهی بهترین وجه ایجاد نموده نتیجه امور طرح، برنامهریزی، اجرا نظارت عملکرد نظامهای تولیدی خدماتی بشکل منسجمتر انجام میشود نهایت انسجام امور بهبود مستمر جهت سهولت کارها، راحتی کارکنان، کاهش هزینهها، ارتقا کیفیت جلب رضایت مشتریان منجر میشود.* تاریخچه مهندسی صنایعاولین جرقههای پیدایش مهندسی صنایع بعنوان یک تخصص اغاز انقلاب صنعتی ابتدای قرن 19 زده شد. انقلاب صنعتی که ظهور اختراعات جدید خصوصا صنعت نساجی اختراع ماشینبخار اغاز شد، باعث بکارگیری نیروی انسانی بیشتر افول صنایع کوچک دستی شد. گسترش کارخانجات، نیاز مدیریت تفکر مدیریتی بیش پیش احساس شد. افراد بسیاری جهت ارتقا کیفیت محصولات تلاش کردند. ادام اسمیت، پدر علم اقتصاد پیشنهاد تقسیم کار داد. وی بیان کرد که میتوان تقسیم کار کارخانه پیچسازی نتیجه کار مقدار زیادی بهبود بخشید. بهموازات اختراعات نواوری فرایندها، روشهای حسابداری هزینهیابی گسترش یافتند. روشهای تحلیل علمی، ازمایشات اثباتهای علمی طراحی ساخت ابزارالات ماشینها بکار گرفته نتیجه، اثرگذاری تحولات تفکر سازمانی مدیریت موجب مدیریت علمی عنوان یک نگرش روش حرفهای مطرح شود. اولین تلاش علمی شدن مدیریت امریکا شروع شد. سال 1881 فردریک تیلور پدر مدیریت علمی، اندیشههای خود توسعه داد. فرانک گیلبرت همسرش لیلیان جهت مطالعه کار بررسی حرکات توانستند ابزار جدیدی ابداع کنند. همچنین انان مسائل روانشناسی انگیزههای انسانی توجه نمودند. عملکرد پرداخت پاداش نتایج قابل قبول توسط امرسان ایجاد توسعه یافت. مجموعه فعالیتهای تیلور عصرانش فرموله کردن اصول اساسی عنوان روشهای علمی مدیریت متمرکز شده که فعالیتها بهزودی تحت عنوان مدیریت علمی شناخته شد.کار افراد توسط انجمن مهندسین مکانیک امریکا ارج نهاده عرصه فعالیت تیلور همفکرانش توسط انجمن ایجاد شد. سال 1912 انجمنی ارتقا رشد مدیریت بنا نهاده که سال 1915 انجمن تیلور نام گرفت. انجمن سال 1934 عنوان انجمن مهندسی صنایع فعالیت خود ادامه داد. دوران مدیران علمی دارای تحصیلات مهندسی بودند بسیاری خود مهندس صنایع قلمداد میکردند گروهی حیطه مدیریت عنوان مشاوران مدیریت مطرح بودند. بتدریج مواد درسی مدرک مهندسی صنایع برنامههای مربوطه مورد توجه قرار گرفت نهایت دانشکدههای مهندسی صنایع ایجاد توسعه یافتند.* اهمیت مهندسی صنایعمرور توانمندیها خدمات مهندسی صنایع نقش اهمیت مهندسی صنایع بوضوح بیان میکند. امروزه حیات اقتصادی سازمانها موسسات تولیدی خدمات بازار رقابتی شدید جهانی استفاده بهینه منابع دسترس وابسته است. عموما منابع دسترس شامل مواد، منابع انسانی، ماشینالات (شامل تجهیزات، لوازم جانبی، امکانات مورد نیاز شامل فضا انرژی ...)، منابع اطلاعاتی منابع مالی طبقهبندی میشوند. ایجاد نگهداری منابع یاد شده هزینههایی سازمان بهدنبال دارد. هزینه تمام شده واحد محصول هر موسسه متاثر نحوه کارگیری منابع است. هر شرکت تولیدی خدماتی که بتواند هزینههای خود حداقل ممکن برساند بیانی دیگر توانایی استفاده بهینه منابع تمام ارکان سازمانی خود ایجاد نماید حاشیه سود بیشتری دست خواهد اورد قادر خواهد که قیمتهای فروش خود حفظ حاشیه سود قبلی، کاهش دهد. بدان معنی که قدرت رقابتی موسسه مذکور بازار افزایش مییابد. توجه تحولات اقتصاد جهانی قدرت رقابتی شرط اساسی موفقیت کسب کار نوین محسوب میشود. کنار مسائل، توجه نواوریها ارتقا کیفی محصولات خدمات که طریق تلاش یافتن طرحهای بهبود یافته همچنین تحول فرایند کسب کار بقا رشد موسسات پی خواهد داشت. توجه مراتب فوق اگر ضرورتها نیازمندیهای رسیدن امور مذکور تکنیکهای مهندسی صنایع تطبیق دهیم مشاهده میشود که مهندسی صنایع ابزار لازم حصول اهداف سازمانی بطور فراگیر سیستماتیک فراهم میاورد نشانگر نقش اهمیت بالای مهندسی صنایع بعنوان موتور محرک حرکت سازمانهای امروزی است.* اصول فکری دیدگاهها مهندسی صنایعاساس مهندسی هر گرایشی طراحی مبنی اندازهگیری، محاسبه تحلیل استفاده علوم ریاضی تجربی شکل میگیرد. نتیجه حرفه مهندسی کاملا دید فنی ماشینی دارد که موجب محدودیت دیدگاه ابعاد خاص شده برخی موضوعات مانند یافتن بهترین روشهای مدیریتی ارتباطات انسانی دیدگاه محض مهندسی نادیده گرفته میشود. مهندسی صنایع برداشتن نگرش سیستماتیک فراگیر ارتباط تخصصهای مختلف نهاد مدیریت سازمان ایجاد نموده امور برنامهریزی، سازماندهی، هدایت نظارت امور اجرایی هماهنگی بیشتری دنبال میگردد. نگرش استمرار همان سیر تفکر تیلور عصران وی میباشد که تلاش تک تک انان مجموعه اصول نگرشهای


نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)